კოდალა

სოციალური საწარმო კოდალა,რომელიც ხელს უწყობს შშმ პირთა რესოციალიზაციას, მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას და ღირსეულ დასაქმებას.